رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات نیروی زمینی تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 58 - 79 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 80 - 53 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 78 - 94 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 53 - 54 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 84 - 59 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 17:45 شیمیدر تهران 73 - 71 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 67 - 60 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 74 - 69 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 72 - 61 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 62 - 68 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 55 - 79 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 پتروشیمی بندرامام 87 - 70 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 75 - 62 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 شهرداری کاشان 85 - 74 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 17:30 نیروی زمینی تهران 57 - 73 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 64 - 80 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 لوله آ.اس شیراز 78 - 102 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 75 - 87 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
19 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان  -  نیروی زمینی تهران - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران  -  شهرداری اراک - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز  -  نیروی زمینی تهران - خلاصه بازی
23 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:00 نیروی زمینی تهران  -  شهرداری تبریز - خلاصه بازی