رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات پالایش نفت آبادان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 88 - 67 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 80 - 53 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 86 - 70 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 70 - 76 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 68 - 66 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 82 - 87 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 82 - 84 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 65 - 68 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 71 - 76 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 75 - 89 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 55 - 79 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 پالایش نفت آبادان 86 - 80 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان 93 - 82 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 49 - 87 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 پالایش نفت آبادان 78 - 65 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 82 - 91 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان 75 - 60 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 شهرداری تبریز 82 - 89 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
19 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان  -  نیروی زمینی تهران - خلاصه بازی
20 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری اراک  -  پالایش نفت آبادان - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان  -  لوله آ.اس شیراز - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری تبریز  -  پالایش نفت آبادان - خلاصه بازی