آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری جلسه مدرسان مربیگری بسکتبال

fasdfsadf

بررسی دوره های مربیگری درجه 3 

ادامه مطلب...

گزارش تصویری کیلینیک مربیگری ترونیک

BABOOL 6

BABOOL 1

BABOOL 2

BABOOL 3

BABOOL 4

BABOOL 5

BABOOL 7

BABOOL 8

 

ادامه مطلب...

حضور مربیان با کارت درجه دو در کلینیک ترونیک

 

Etelaeiyeh 1

 

ادامه مطلب...

اطلاعیه تکمیلی کلاس مربیگری ترونیک در مازندران

xdvxdgvsdgs

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری ترونیک در مازندران

 

Etelaeiyeh 1

ادامه مطلب...

گزارش تصویری اختتامیه کلینیک مربیگری

 

 عکس  : اشکان  مهیار 

DSC 2675

 

ASHM3370

 

ASHM3388

 

ASHM3443

 

ASHM3475

ASHM3550

 

ASHM3568

 

DSC 2657

ASHM3465

آغاز کلینیک مربیگری زیر نظر بائرمن

 

ASHM8390

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلینیک مربیگری زیر نظر بائرمن

com-coaches 

یکدوره  کلینیک مربیگری زیر نظر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون و با هدایت درک بائرمن سرمربی آلمانی

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 13