گزارش تصویری کیلینیک مربیگری ترونیک

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

BABOOL 6

BABOOL 1

BABOOL 2

BABOOL 3

BABOOL 4

BABOOL 5

BABOOL 7

BABOOL 8

 

دومین دوره کلینیک مربیگری بسکتبال با حضور پروفسور نناد ترونیک – مدرس و استاد فدارسیون جهانی بسکتبال – در محل پایگاه تخصصی بسکتبال باشگاه ورزشی کاله مازندران واقع در شهرستان بابل از روز شنبه مورخه 94.6.14  آغاز شده و فردا  پنج شنبه 94.6.19 با شرکت مربیان سراسر کشور و نمایندگان فدراسیون بسکتبال به پاین خواهد رسید.