آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری اولین جلسه کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال در سال 93

اولین جلسه کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال در سال 93 روز سه شنبه 27 خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار می گردد.

 

com-coaches

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان شهمیرزاد

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان شهمیرزاد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در کرمان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در کرمان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه تبریز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه تبریز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان سراب

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان سراب برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرضا

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان شهرضا برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در تهران

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در تهران برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...