آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه سه ویژه آقایان در شهرستان صفادشت

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال ویژه آقایان دراستان تهران برگزار می نماید.

 

Coach Class

 

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در شهرستان بروجن

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان بروجن برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهر خرم آباد

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر خرم آباد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان ممسنی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان ممسنی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه شهید رجایی

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه شهید رجایی برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان تربت حیدریه

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان تربت حیدریه برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در مهاباد

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در مهاباد برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در مشهد مقدس

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر مشهد برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...