آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شیراز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر شیراز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه شهید مدنی تبریز

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه شهید مدنی تبریز برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دانشگاه اصفهان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در فلاورجان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان فلاورجان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در آذربایجان شرقی

 

کمیته مربیان فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال در استان آذربایان شرقی برگزار می نماید.

com-coaches

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در بوشهر

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر بوشهر برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در گرگان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر گرگان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزتاری کلاس مربیگری درجه 3 در منطقه جنوب غرب تهران

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در جنوب غرب تهران برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...