آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > کمیته انضباطی > احکام کمیته انضباطی در رابطه با لیگ یک

احکام کمیته انضباطی در رابطه با لیگ یک

01

توبیخ سر مربی و سرپرست امیدیه و محرومیت تماشاگران میناب

کمیته انضباطی فدراسیون در مورد حاشیه های بازی  تیمهای آدمیس میناب و شهرداری دزفول از لیگ دسته یک تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون احکام صادره به شرح زیر است :

 

1- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال ، آقای امیر محسن بهادری سرپرست تیم بسکتبال نفت امیدیه را بعلت اعتراض و توهین به مسئولین دوپینگ که جهت نمونه گیری حضور داشته اند ، به توبیخ با درج در پرونده تنبیه می نماید. ضمناً در صورت ابلاغ و یا شکایت افراد کمیته مذکور ، فدراسیون به شکایت آنان رسیدگی خواهد نمود.

2- کمیته انضباطی فدراسیون به استناد گزارش ناظر مسابقه بین تیمهای شهرداری دزفول و آدمیس میناب ، آقای رضا محمدی منش سرمربی تیم بسکتبال شهرداری دزفول ا که مبادرت به اعتراض به امر داوری نموده است را به این موضوع ارجاع می دهد که  درصورت ارتکاب هرگونه تخلفی ، برابر مقررات شدیدا با وی برخورد خواهد شد.

3- کمیته انضباطی فدراسیون به استناد گزارش ناظر مسابقه بین آدمیس میناب و شهرداری دزفول ، تماشاچیان تیم آدمیس میناب را بعلت بکار بردن الفاظ رکیک و فحاشی و پرتاب چوب و سنگ به زمین مسابقه و بطرف تیم میهمان ، به انجام دو مسابقه خانگی بدون حضور تماشاچی تنبیه  می نماید. همچنین آقای مهرداد دهقانی مربی بدنساز تیم آدمیس میناب بعلت پرخاش به مربی تیم میهمان و هجوم به طرف داوران مسابقه که منجر به دریافت فول فنی توسط نامبرده گردید ، به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و آقای محمد غلامی مربی تیم آدمیس میناب نیز بعلت توهین و هجوم بطرف داوران و ایراد خسارت به میز و صندلی داوران به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی ویک جلسه محرومیت از همراهی تیم تنبیه گردیدند. ضمنا درصورت مطالبه خسارت توسط هیئت ، تیم آدمیس میناب مکلف به جبران خسارت   می باشد.شایان ذکر است  تاکید می گردد حضور نامبردگان در مسابقه بعدی منوط به سپری نمودن مدت محرومیت و پرداخت جریمه نقدی مذکور به حساب شماره 0106102999009 بانک ملی بنام سازمان لیگ بسکتبال و ارائه فیش آن به کمیته مسابقات می باشد.