محرومیت و جریمه نقدی برای تیمهای لیگ برتری

چهارشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

szdcvsdfsdfsd

صدرنشین و محرومیت از حضور تماشاگر

کمیته انضباطی فدراسیون با توجه به اتفاقهای این هفته لیگ برتر  تشکیل جلسه داد و درنهایت احکام زیر را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون پتروشیمی بندر امام به دلیل تخلفات تماشاگران منتسب به این تیم در بازی با دانشگاه آزاد اسلامی  تهران تا اطلاع ثانوی محروم شدند.

1-با توجه به گزارش نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه ببین تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و پتروشیمی بندرامام مبنی بر تخلفات تماشاچیان تیم پتروشیمی بندرامام در تهران اعم از فحاشی و وارد نمودن خسارت به صندلی های سالن دانشگاه آزاد اسلامی ، تا رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون به گزارشات واصله در روز سه شنبه 94.11.27 ، مسابقات تیم پتروشیمی بندرامام بدون حضور تماشاچیان این باشگاه برگزار خواهد شد.

2- کمیته فنی انضباطی فدراسیون با توجه به گزارش ناظر و داور مسابقه بین تیمهای شهرداری اراک و شهرداری تبریز ، آقای بهزاد افرادی سرمربی تیم شهرداری تبریز بعلت اعتراض به امر داوری و بکار بردن الفاظ ناشایست به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه گردید  حضور نامبرده در مسابقه بعدی منوط به پرداخت جریمه نقدی مذکور به حساب شماره 0106102999009 بانک ملی بنام سازمان لیگ بسکتبال و ارائه فیش آن به کمیته مسابقات می باشد.

3- کمیته فنی انضباطی فدراسیون با توجه به گزارش ناظر و داور مسابقه بین تیمهای شهرداری اراک و شهرداری تبریز ، آقای زونکو بولیا بازیکن شماره 17 تیم شهرداری اراک بعلت اعتراضات پیاپی و بکار بردن الفاظ ناشایست که منجر به اخذ فول فنی توسط نامبرده شد ، به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه گردید. حضور نامبرده در مسابقه بعدی منوط به پرداخت جریمه نقدی مذکور به حساب شماره 0106102999009 بانک ملی بنام سازمان لیگ بسکتبال و ارائه فیش آن به کمیته مسابقات می باشد.