احکام کمیته انضباطی صادر شد

يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵

01

محرومیت و جریمه نقدی برای متخلفین

از سوی محمد کرمانشاهی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون احکام جدید متخلفین اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این اجکام به شرح زیر است :

1-کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال ، آقای داریوش شاهین سرپرست تیم مینی بسکتبال استان اصفهان  را بعلت ایجاد هیاهو و کوبیدن صندلی به زمین و اعتراضات پیاپی که منجر به دیسکالیفه شدن وی و توقف بازی گردید ، به 9 ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم ها و آقای محسن حاجی هاشمی مربی تیم مینی بسکتبال استان اصفهان بعلت اعتراض و ایجاد اختلال و بی حرمتی نسبت به مسئولین که منجر به توقف بازی نیز گردیده به 6 ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم ها با توجه به حساسیت رده سنی مینی بسکتبال  محکوم می نمیاد.

2- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال ، آقایان غلامعباس صفرنژاد سرپرست و بهنام شاه دوست مربی تیم نوجوانان آن استان را بعلت اعتراض و عدم توانایی در کنترل تیم در جریان مسابقه بین تیمهای خوزستان و آذربایجان شرقی که منجر به شکسته شدن تعدادی صندلی گردیده است ، به ترتیب به سه ماه و دو ماه محرومیت از شرکت در مسابقات  محکوم می نماید .

3- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال ، آقای آروین بقرامیان بازیکن شماره 10 تیم آرارات تهران  را بعلت ایراد ضرب به داور و فحاشی و تهدید داوری مسابقه بین تیم های آرارات تهران و اصفهان به 9 ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی و آقای آرمین بقرامیان بازیکن شماره 13 تیم آرارات تهران نیز بعلت فحاشی و تهدید به سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.

4- کمیته فنی انضباطی فدراسیون بسکتبال درخصوص شکایت سرپرست تیم نوجوانان استان آذربایجان شرقی مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز در تیم کرمان در دور سوم مسابقات که در دور دوم نیز در تیم اصفهان بازی کرده ، با توجه به اینکه بازیکن مذکور در دور سوم مجاز به بازی در تیم استان دیگر نبوده است و با توجه به مدارک و مستندات موجود تخلف انتسابی مورد تایید نماینده فدراسیون و سرپرست امور مناطق واقع و در این رابطه نیز صورت جلسه ای به امضاء سرپرست ، مربی ، نماینده ، ناظر فنی و مسئولین رسیده که درصورت اثبات تخلف ، اعتراضی توسط تیم کرمان نخواهد شد و مدافعات هیئت بسکتبال استان کرمان مبنی بر اینکه از بازیکن اصفهان به لحاظ مصدومیت یکی از بازیکنان خود که مورد تایید پزشک بوده از این جهت قابل قبول نمی باشد. با مصدومیت بازیکن بشرح آئین نامه های فدراسیون ، تیم کرمان مجاز به استفاده از بازیکن آزاد بوده نه بازیکنی که ممنوعیت بازی در دور سوم را داشته ، در نتیجه با رد مدافعات هیئت بسکتبال استان کرمان و پذیرش اعتراض سرپرست تیم آذربایجان شرقی ، تیم نوجوانان استان کرمان در کلیه مسابقاتی که آقای مهدی آقاجانی در آن بازی نموده ، بازنده اعلام گردیده و کمیته مسابقات در این خصوص اقدام لازم ار معمول خواهد نمود.