آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > کمیته انضباطی > اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون

اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون

Disciplinary Committee

محرومیت مدیر فنی  باشگاه شیمیدر 

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال  با حضور نمایندگان دفتر امور مشترک فدراسیونها ، اداره کل دفتر حقوقی و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و کلیه اعضاء کمیته ، برگزار و با استناد به گزارش ناظران و داوران مسابقات پتروشیمی بندرامام-شیمیدر تهران ، شهرداری اراک-شیمیدر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی-شیمیدر تهران و با توجه به تذکر کتبی طی نامه شماره 4247/244 مورخ 95.10.15  و با در نظر گرفتن جمیع جهات اتخاذ گردید ، آقای امیرحسین صفرزاده مدیر فنی تیم بسکتبال شیمیدر تهران بعلت اعتراضات پیاپی و اهانت و توهین به مسئولین فدراسیون ، به استناد مواد 7 و 8 از آئین نامه انضباطی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ، به اتفاق آراء به سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم شیمیدر تنبیه گردید.لازم به توضیح است که دو ماه از مدت محرومیت مذکور از تاریخ 95.10.20  لغایت 95.12.20 اجرایی بوده و یک ماه انتهایی از مدت محرومیت تا پایان فصل مسابقاتی 96-95 معلق و درصورت ارتکاب هرگونه تخلفی از سوی ایشان ، مدت مذکور نیز اجرایی خواهد شد.