قضاوت داورران مدعو ایرانی دربازیهای کاپ آسیا لبنان

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

 

photo 2017-08-12 10-29-16

photo 2017-08-12 10-29-07

 


قضاوت داورمدعو ایرانی دربازیهای کاپ آسیا لبنان ،به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال امروز در پنجمین روز از رقابتهای کاپ آسیا آقای صالحیان بازی دوم استرالیا و چین تایپه راساعت 16:00 به عهده دارد

قضاوت داور مدعو ایرانی دربازیهای کاپ آسیا لبنان ،به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال امروز در پنجمین روز از رقابتهای کاپ آسیا آقای محمد دوست بازی چهارم لبنان و قزاقستان را ساعت 21:00به عهده دارد