برگزاری رقابتهای بسکتبال نوجوانان

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

iribfnews League 

مرحله سوم رقابتهای قهرمانی کشور رده نوجوانان پسر در دو گروه A,B به میزبانی استان های تهران و گلستان برگزارخواهد شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از مسابقات از بعداز ظهر روز دوشنبه 96/6/27آغاز میشود و تا بعداز ظهر روز پنجشنبه 96/6/30ادامه میابد .

گروه A
تهران -هرمزگان -گیلان -توابع تهران -
گروه B
آذبایجان غربی-اصفهان -خراسان رضوی -گلستان
سه شنبه 96/6/28

ساعت 16:00
گیلان -هرمزگان
خراسان رضوی -اصفهان
ساعت 17:30
توابع تهران -تهران
گلستان -آذربایجان غربی
چهارشنبه 96/6/29

ساعت 16:00
هرمزگان -توابع تهران
آذربایجان غربی -خراسان رضوی
ساعت17:30
تهران -گیلان
اصفهان -گلستان
پنج شنبه 96/6/30

ساعت 9:30
توابع تهران -گیلان
اصفهان -آذربایجان غربی
ساعت 11:30
تهران -هرمزگان
گلستان -خراسان رضوی