مهلت ارایه مدارک و زمان برگزاری تیم های شرکت کننده مصوب شد؛

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال مهلت پایانی ارایه مدارک جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر،لیگ ملی ،لیگ امیدولیگ دسته دو همچنین زمان برگزاری این دوره از مسابقات اعلام شد.
مسابقات لیگ برتر :

-  شروع مسابقات از روز پنجشنبه     96/7/20-  آخرین مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  96/7/5-  ارائه فیش ورودیه مسابقات تا روز چهارشنبه  96/7/5 می باشد .

مسابقات لیگ ملی :
مسابقات لیگ امید :
مسابقات لیگ دسته دو :

- شروع مسابقات از روز جمعه    96/7/21- آخرین مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  96/7/5- ارائه فیش ورودیه مسابقات تا روز چهارشنبه  96/7/5 می باشد .
شایان ذکراست کلیه بازیکنان شرکت کننده و اعضای کادر فنی تیم ها فقط در یک رده مسابقات (لیگ برتر ، لیگ ملی، لیگ    امید ، لیگ دسته دو ، لیگ جوانان و لیگ نوجوانان) می توانند شرکت نمایند.