برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه B)

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

iribfnews League

 

 

برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور مینی بسکتبال (گروه B)

 

مرحله دوم مسابقات قهرمانی کشور مینی بسکتبال گروه  ب بیست و چهارم تا بیست وهفتم مردادماه به میزبانی استان های فارس و گلستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از مسابقات از بعدازظهر روز سه شنبه 24/5/96با حضورتیم های /

 گروه b1( البرز-خراسان رضوی –کردستان-فارس)گروه b2توابع تهران-گلستان-همدان-خوزستان)به میزبانی استان فارس –شیراز آغاز می شود وتا بعد ازظهر روز جمعه 27/5/96اذامه می یابد.

 

گروه B1 :                                                                                             گروه B2 :

چهارشنبه96/5/25                                                                             چهارشنبه 96/5/25

ساعت 16:00                      کردستان-خراسان رضوی                        ساعت 16:00                         خوزستان-توابع تهران

ساعت 17:30                      فارس-البرز                                              ساعت 17:30                          همدان-گلستان

پنجشنبه 26/5/96                                                                             پنجشنبه 26/5/96

ساعت 16:00                     البرز-کردستان                                          ساعت 16:00                          توابع تهران-همدان

ساعت 17:30                         خراسان رضوی-فارس                          ساعت 17:30                          گلستانخوزستان

جمعه27/5/96                                                                                    جمعه27/5/96

ساعت 9:30 صبح                     البرز- خراسان رضوی                         ساعت 9:30 صبح                   خوزستان-همدان

ساعت 11:00 صبح                 فارس- کردستان                                  ساعت 11:00 صبح                 توابع تهران-گلستان