مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر بسکتبال؛

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

 

 

جلسه هماهنگی لیگ برتربسکتبال کشور در مورخ 96/6/14برگزار و قوانین این رقابتها مشخص شد.1233

 

 مصوبات نهایی جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر تصویب شد

 موارد به شرح ذیل میباشد .

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر ، 13 بازیکن ایرانی و 2 بازیکن خارجی تعیین
گردید.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت مسابقات ارائه نمایند.

سه بازیکن ایرانی باقیمانده تا قبل از دور برگشت به لیست صورت اسامی اضافه گردد و 2 بازیکن خارجی و یا ایرانی خود را تا قبل از مرحله نیمه نهایی معرفی نمایند.

سقف تیم های شرکت کننده 8 تیم تعیین گردید.

فیش مبلغ ورودیه قبل از ارائه مدارک می بایستی تحویل کمیته مسابقات گردد.

دو تیم از لیگ ملی و دو تیم از لیگ امید به لیگ برتر سال آینده صعود خواهند نمود.

آخرین مهلت ارائه مدارک مورخ96/7/5 و تاریخ شروع مسابقات روز پنجشنبه96/7/20 می باشد.

پس از پایان هر مسابقه امتیاز آورترین پرتاب کننده پنالتی طبق لیست ارائه شده از طرف کمیته آمار معرفی و از طرف فدراسیون هدیه ای به ایشان داده خواهد شد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته