مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال؛

جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

 

جلسه هماهنگی لیگ دسته دو بسکتبال کشور 96/6/14برگزار و قوانین رقابتها مشخص شد123

مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو به شرح ذیل می باشد .

سقف تیم های شرکت کننده 16 تیم تعیین گردید.

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر و تعداد کادر فنی 4 نفر می باشد.

تاریخ شروع مسابقات روز جمعه 96/7/21 می باشد.

آخرین مهلت ارائه مدارک تاریخ 96/7/5 اعلام گردید.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

اسکان تیم میهمان بعهده تیم میزبان می باشد.

آخرین مهلت تکمیل لیست صورت اسامی تیم تا قبل از آغاز دور برگشت می باشد.

مرحله اول مسابقات بصورت لیگ (رفت و برگشت) و از مرحله دوم به بعد مسابقات بصورت متمرکز برگزار می گردد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته