مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ امید بسکتبال؛

شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶

 

 

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ امید بسکتبال کشوربرگزار و قوانین مشخص شد
مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی لیگ امید به شرح ذیل می باشد.

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر ، متولدین 1373/1/1 به بالا و کادر فنی 5 نفر شامل سرپرست ، مربی ، کمک مربی و 2 نفر به انتخاب تیم می باشد.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت مسابقات ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

آخرین مهلت تکمیل لیست صورت اسامی تا قبل از آغاز دور برگشت می باشد.

سقف تیم های شرکت کننده 16 تیم تعیین گردید.

تیم های شرکت کننده ، به دو گروه شمال و جنوب تقسیم می شوند.

آخرین مهلت ارائه فیش ورودیه و مدارک تا روز چهارشنبه تاریخ 96/7/5 اعلام گردید.

شروع مسابقات روز جمعه 21/7/96 می باشد.

لیگ زیر 23 سال به نام لیگ امید نام گذاری گردید.

نحوه برگزاری مسابقات :

تیم های هر گروه بصورت رفت و برگشت مسابقات مرحله اول را برگزار نموده و پس از کسب مقام اول تا هشتم ، 4 تیم بالای جدول از هرگروه مسابقات مرحله یک چهارم نهایی را برگزار می نمایند. سپس مسابقات مراحل نیمه نهایی و نهایی برگزار می گردد. مسابقات از مرحله دوم تا پایان مسابقات بصورت 2 از 3 برگزار خواهد شد.

دو تیم از لیگ امید به لیگ برتر و 2 تیم به لیگ ملی سال آینده صعود خواهند نمود.

سقف لیگ امید برای سال آینده 12 تیم تعیین گردید.

تیمهای هشتم هر گروه به لیگ دسته دو نزول خواهند کرد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته