برگزاری اردوي شناسایی تیم بسکتبال نوجوانان 2019

جمعه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

photo --_--

 

برگزاری اردوي شناسایی تیم بسکتبال نوجوانان 2019
اردوي شناسایی تیم بسکتبال نوجوانان  2019طی روزهای 19تا21 مردادماه برگزار خواهد شد .

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این اردو از بعدازظهر روز پنجشنبه 96/5/19    آغازمیشود وتاظهر روز شنبه 96/5/21ادامه میابد.
ورزشكاران گرامی راس ساعت 16:30 روز پنجشنبه 96/5/19در محل اردو سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی خود را به مربیان تيم معرفی نمايند.

اسامي دعوت شدگان :
1-مهدی پور جاوید    هرمزگان    
2-آرین گوردی تختی    هرمزگان    
3-امیر رضا محمدخانی    هرمزگان    
4-امیرمحمد رستمی    هرمزگان    
5-علیرضا بیداد      هرمزگان    
6-کیارش شبانیان بروجنی    اصفهان    
7-پرهام صادقی      اصفهان    رضوی
8-فردین نصیری      اصفهان    
9-حمید ضیاعی قهنویه    اصفهان    
10-رضا نصر اصفهانی    اصفهان    
11-عمران طالب زاده    اصفهان    
12-امیرحسین عشقی    گلستان    
13-یزدان پارسایی      گلستان    
14-متین مولا پور      گلستان    
15- مرتضی شهسواری    قزوین
16- محمدرضا فرهمندی پویا    قزوین
17- ابوالفضل شمس جهان    قزوین
18- احسان قدرتی    خراسان رضوی
19- فربد سعادت نیا    خراسان رضوی
20- محمد محمد پناه    خراسان رضوی
21- مهدی جعفری    خراسان
22- رامتین ابوالفضلی    خراسان رضوی
23- پویا صفری      تهران
24- ایمان رجائیان    تهران
25- شایان حبیبی    تهران
26- محمدمهدی رحیمی    تهران
27- علی رفیعی    تهران
28- علی تفرشی    تهران
کادر فنی تیم :
1-نناد ترونیک (مدیرفنی)        
2-رضا محمدی منش مربی    
3-مجید ولی پور  کمک مربی
4- داود پورکاوه    کمک مربی