آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > مسابقات بین المللی > جام ملت های آسیا > جام ملت های آسیا 2015 > نتایج کلی و رده بندی نهایی جام بیست و هشتم

نتایج کلی و رده بندی نهایی جام بیست و هشتم

fsgsgsdgsdgs

لحظه به لحظه با جام  ملتهای آسیا (167)

 

نتایج و جدول چهار گروه در دور مقدماتی  :

 

 

 

بیست و هشتمین دوره جام ملتهای آسیا از روز چهارشنبه 94.7.1 و با حضور  16 تیم در قالب چهار گروه 4 تیمی در چانگشای چین آغاز شد.در این رقابتها که قهرمان آن مستقیما راهی المپیک ریو 2016 خواهد شد ، تیمها در دور مقدماتی سه مسابقه برگزار کردند که تیم ملی کشورمان هم در گروه نخست با برتری مقابل هر سه حریف خود شامل ژاپن ، هند و مالزی با قدرت عنوان نخست گروه اول را بدست اورد.اما نتایج کلی  چهارگروه و جدول رده بندی آنها در پایان دور مقدماتی به صورت زیر است :

گروه اول   :     ایران  ، ژاپن ، مالزی و هند


نتایج  :                   ایران              86             ژاپن            48

                              مالزی              73             هند             102

                              ایران              88             هند              66

                              ژاپن               119          مالزی            48

                              ایران              122         مالزی           42

                             ژاپن                83             هند               65

جدول   گروه اول   :

                                       تیم             بازی                برد                  باخت            زده              خورده                  امتیاز              تفاضل

                                  1- ایران            3                      3                       --              296               156                       6                  140+

                                  2- ژاپن             3                      2                       1              250               199                        5                   51+

                                  3-هند               3                      1                       2              233               244                        4                   11-

                                  4-مالزی            3                      -                        3              163               343                        3                   180- 

گروه دوم :       فیلیپین ، فلسطین،هنگ کنگ و کویت


نتایج  :                 فیلیپین            73             فلسطین          75 

                            هنگ کنگ          87             کویت              50

                           فیلیپین             101           هنگ کنگ         50

                           فلسطین             90             کویت              69

                           کویت                 64            فیلیپین          110

                           هنگ کنگ           79            فلسطین           85    

جدول گروه دوم   : 

                                        تیم                 بازی                برد                  باخت            زده              خورده                امتیاز              تفاضل

                                  1- فلسطین           3                      3                       --              250               221                       6                  29+

                                  2- فیلیپین           3                      2                       1               284               189                       5                 95+

                                  3-هنگ کنگ         3                      1                       2               216               236                       4                  20-

                                  4-کویت               3                      -                        3              183                287                       3                  104-

 گروه  سوم  : سنگاپور ، کره جنوبی ، چین و اردن


نتایح   :                کره جنوبی      87               اردن              60

                              چین               91               سنگاپور        42

                              کره جنوبی     73              چین              76

                             اردن                98              سنگاپور        68

                             کره جنوبی      87             سنگاپور         45

                             چین               84              اردن              67

جدول  گروه سوم  :                                           

                                       تیم             بازی                برد                  باخت            زده              خورده                امتیاز              تفاضل

                                  1- چین             3                      3                       --              251              182                       6                   69+

                                  2- کره جنوبی   3                      2                       1              247               181                      5                  66+

                                  3-اردن              3                      1                       2              225               239                      4                   14-

                                  4- سنگاپور       3                      -                        3              155               276                       3                  121-

گروه چهارم :  قطر ، چین تایپه ، قزاقستان  و لبنان 


نتایج :                     چین تایپه       87             لبنان            92

                                قطر                79              قزاقستان   75

                               چین تایپه       73              قزاقستان    84

                               لبنان               100            قطر            105

                               قطر                64              چین تایپه   72         

                               لبنان               91              قزاقستان     55    

جدول  گروه چهارم  :

                                       تیم               بازی                برد                  باخت           زده             خورده                 امتیاز              تفاضل

                                  1- قطر              3                      2                      1               248              247                       5                    1+

                                  2- لبنان             3                      2                      1               283              247                       5                   36+

                                  3-قزلقستان      3                      1                       2              214               243                       4                   29-

                                  4-چین تایپه     3                      1                      2               232              240                        4                    8-

بازیها و نتایج دور دوم به شرح زیر است   :

گروه E  :

ایران              111              هنگ کنگ           56

فلسطین          70               هند                    73

ژاپن               66               فیلیپن                73

هند                76               هنگ کنگ           71

فیلیپین         87               ایران                   73

فلسطین        67               ژاپن                    74

فلسطین        48               ایران                   94        

ژاپن              89               همگ کنگ           62

فیلیپین         99               هند                    65

رده بندی    گروه     E   :

                                                       تیم             بازی           برد    باخت         امتیاز

                                               1-  فیلیپین          5               4          1               9

                                               2-   ایران             5               4          1               9

                                               3-  ژاپن               5               3          2               8

                                               4-  هند                5               2          3               7

                                               5- فلسطین         5               2          3                7

                                               6-هنگ کنگ        5                -           -                5 

گروه   F   :                   

کره جنوبی    85               لبنان                   71

چین              75              قزاقستان            62

قطر              73              اردن                    84

قطر              69              کره جنوبی          63

لبنان             72              چین                    90

اردن             87               قزاقستان           73

لبنان             80              اردن                    76

چین              89             قطر                     65

کره جنوبی   79               قزاقستان            63

جدول   گروه F :

                                              تیم                 بازی           برد        باخت             امتیاز

                                         1-  چین             5                 5            --                   10

                                         2-قطر                5                 3            2                    8

                                         3-کره جنوبی     5                 3            2                    8

                                        4- لبنان              5                 2            3                     7

                                        5- اردن              5                 2            3                     7

                                        6-قزاقستان       5                  -             -                      5

نتایج بازیهای مرحله حذفی  برای کسب عناوین سیزدهم تا پانزدهم   :

 مالزی          61                 کویت         83

سنگاپور       65                تایپه          111

مالزی           59                سنگاپور      92        کسب مقام   پانزدهم

کویت          69               تایپه            99         کسب مقام  سیزدهم 

نتایج  بازیهای مرحله حذفی برای کسب عناوین نهم تا یازدهم              :

هنگ کنگ     62               اردن             82

فلسطین      83               قزاقستان      81

هنگ کنگ     62             قزاقستان        68       کسب مقام  یازدهم 

اردن            92             فلسطین          84       کسب مقام  نهم

نتایج مرحله یکچهارم   نهایی   :

ایران            75           کره جنوبی        75

ژاپن             81           قطر                  67

هند               58          چین                  104

فیلیپین        82          لبنان                  70

نتایج بازیهای مرحله حذفی برای کسب عناوین  پنجم تا هفتم       :

هند                72         کره جنوبی       117

قطر               86         لبنان                 89

 

کره جنوبی    87         لبنان                 88       کسب مقام   پنجم                               

قطر               84        هند                   58        کسب مقام  هفتم 

نتایج مرحله نیمه نهایی   :

ایران               57           چین               70

فیلیپین           81           ژاپن              70


رده بندی     :

ایران         68                ژاپن         63

 

فینال       :

 چین        78               فیلیپین       67  

 

رده بندی کلی جام    :

 

1-  چین

2- فیلیپین

3- ایران

4- ژاپن

5-لبنان

6- کره جنوبی

7- قطر

8- هند

9- اردن

10-فلسطین

11-قزاقستان

12-هنک کنگ

13- چین تایپه

14- کویت

15-سنگاپور

16- مالزی