آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

زمان برگشت ملی پوشان به کشور

ddddASHM8154 resize 33

لحظه به لحظه با جام ملتهای آسیا(172)

براساس  اعلام فدراسیون ، اعضای تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از کسب نشان برنز قهرمانی اسیا در چانشگای چین دوشنبه شب  94.7.13   حدود ساعت   21  وارد فرودگاه امام (ره) خواهد شد.