گزارش تصویری بازگشت ملی پوشان به ایران

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۴

11

 

عکس  : علیرضا زینالی

تیم ملی بسکتبال ایران شب گذشته در میان استقبال جمعی از اهالی بسکتبال و رسانه به کشور بازگشت.

1

2

 

14

15

 

 

3

13

6

10

21

 

bzdbczvh

 

 

5NWD3x6AGUWIjLDzLXERQ

 

bdmOihmIwUlQSqjKkf4lg

 

 

 

 

 

RO2kGPaQD0Otgwg50poPQ

 

 

q1bpFlsvB0uXHoVUN1ZgCQ

yxYSltp2Eau74lY34dAEQ