نتایج روز دوم باشگاههای غرب آسیا

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

waba3 2

پیروزی دوباره الریاضی اینبار مقابل نفت آبادان

روز دوم از رقابتهای قهرمانی باشگاههای غرب آسیا امروز دوشنبه 95.12.23 در اردن دنبال شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون در بازیهای امروز دو پیروزی و یک شکست نصیب نمایندگان ایران شد.نتایج بازیهای امروز به شرح زیراست:

پالایش نفت آبادان ایران            65                   الریاضی لبنان                              73

پتروشیمی بندر امام  ایران        100                سیریت رام الله فلسطین              67

شیمیدر ایران                            102                المینا عراق                                    67

برنامه بازیهای فردا سه شنبه 95.12.24 به شرح زیر است :

ساعت           16:30                          پالایش نفت ایران             پتروشیمی بندر امام ایران

ساعت           18:30                          الریاضی   لبنان                  سیریت رام الله فلسطین 

ساعت          20:30                           شیمیدر ایران                    ساجس لبنان