آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار

اخبار

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال؛

 

 

جلسه هماهنگی لیگ دسته دو بسکتبال کشور 96/6/14برگزار و قوانین رقابتها مشخص شد123

مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی مسابقات لیگ دسته دو به شرح ذیل می باشد .

سقف تیم های شرکت کننده 16 تیم تعیین گردید.

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر و تعداد کادر فنی 4 نفر می باشد.

تاریخ شروع مسابقات روز جمعه 96/7/21 می باشد.

آخرین مهلت ارائه مدارک تاریخ 96/7/5 اعلام گردید.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

اسکان تیم میهمان بعهده تیم میزبان می باشد.

آخرین مهلت تکمیل لیست صورت اسامی تیم تا قبل از آغاز دور برگشت می باشد.

مرحله اول مسابقات بصورت لیگ (رفت و برگشت) و از مرحله دوم به بعد مسابقات بصورت متمرکز برگزار می گردد.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته

 

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ ملی بسکتبال ؛

 

 

جلسه هماهنگی مسابقات لیگ ملی بسکتبال کشور در تاریخ 96/6/14برگزار و قوانین این رقابتها مشخص شد.123

مصوبات نهایی تصویب شده جلسه هماهنگی مسا بقات لیگ ملی به شرح ذیل می باشد .

تعداد بازیکنان هر تیم 15 نفر معین گردید.

تعداد کادرفنی تیم ها حداکثر 5 نفر مشخص گردید. مربی و کمک مربی الزامی می باشد.

تیم ها می بایست نام حداقل 10 بازیکن را در لیست اولیه جهت صدور کارت مسابقات ارائه نمایند تا مجوز حضور در مسابقات را داشته باشند.

تاریخ ارائه مدارک و فیش ورودیه روز چهارشنبه 96/7/5 می باشد.

شروع مسابقات روز جمعه 96/7/21 می باشد.

سقف تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ ملی 10 تیم معین گردید.

تسویه حساب و پرداخت بدهی به فدراسیون ، تسویه حساب با کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال آن باشگاه در سال گذشته

 

دور پایانی مسابقات قهرمانی کشوربانوان برگزار شد

 

 

 

 

 

دور پایانی مسابقات قهرمانی کشوربانوان بصورت جشنواره در سه رده امید ،مینی و نوجوانان
به میزبانی اصفهان برگزار گردید .

 نتایج رده بندی و فینال مسابقات رده امید

 

فارس ۴۵

آذربایجان شرقی ۳۴

تهران ۶۲
اصفهان ۴۳

اصفهان ۴۹
آذربایجان شرقی ۳۰

تهران ۶۳
فارس ۳۳

تیم تهران : مقام اول
تیم فارس : مقام دوم
تیم اصفهان : مقام سوم

تیم آذربایجان شرقی : مقام چهارم

 

نتایج بازیهای رده مینی

 

تهران ۶۴-فارس۵۰

اصفهان ۵۹-کرمان ۴۱

فارس ۵۸-کرمان ۵۶
تهران۷۶-اصفهان ۵۹

مقام اول:تهران
مقام دوم :اصفهان

مقام سوم :فارس

 

نتايج مرحله ي نيمه نهايي در رده ي نوجوانان

 

تهران ٧٠ - گيلان ٤٨
فارس ٥٥ - اصفهان ٦٦

نتايج رده بندي و فينال

گيلان ٤٤ - فارس ٦٣
اصفهان ٦٨ - تهران ٦٩

مقام اول : تهران
مقام دوم : اصفهان
مقام سوم: فارس

مصوبات جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر بسکتبال؛

 

 

جلسه هماهنگی لیگ برتربسکتبال کشور در مورخ 96/6/14برگزار و قوانین این رقابتها مشخص شد.1233

ادامه مطلب...

پیروزی ایران برابر چین تایپه

3

ادامه مطلب...

رقابتهای بسکتبال 3*3 داخل سالن آسیا عشق آباد 2017

دختران ملی پوش گام اول را محکم برداشتند2

ادامه مطلب...

مشحون: پاداش خوبی برای بانوان بسکتبالیست در صورت روی سکو رفتن درنظر می گیریم

1

 

 

ادامه مطلب...

تاریخ برگزاری مرحله دوم لیگ دسته یک دختران تغییر یافت،

 

1233تاریخ برگزاری مرحله دوم لیگ دسته یک دختران تغییر یافت،

ادامه مطلب...

تاریخ برگزاری مرحله دوم لیگ دسته یک دختران تغییر یافت،

 

1233تاریخ برگزاری مرحله دوم لیگ دسته یک دختران تغییر یافت،

ادامه مطلب...

برگزاری اردوي آمادگی تيم منتخب مینی بسكتبال در مهرماه ،

 

1233

ادامه مطلب...

صفحه 8 از 730