رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > آموزش > مسابقات

مسابقات

matchesمسابقات مهم بسكتبال كه در سطح تيم هاي ملي در جهان برگزار مي شود عبارتند از : مسابقات المپيك كه هر چهار سال يكبار در دو رشته مردان و زنان انجام مي شود و نيز مسابقات قهرماني مردان و زنان جهان كه هر چهار سال يكبار برگزار مي گردد.


در سطح آسيا نيز مسابقات قهرماني بسكتبال مردان ، هر دو سال يكبار برگزار مي گردد.

1-مسابقات بسكتبال در المپيك

مسابقات بسكتبال اولين بار در المپيك برلين جزء رشته هاي ورزشي قرار گرفت (سال 1936).

2-مسابقات بسكتبال قهرماني مردان جهان
از سال 1950 در بوئنوس آيرس آرژانتين شروع شده است.

3-مسابقات قهرماني بسكتبال زنان جهان
اين مسابقات از سال 1953 در شيلي آغاز شد.

4-مسابقات قهرماني بسكتبال مردان آسيا
از سال 1960 در فيليپين شروع شده است.

اينك نتايج مسابقات المپيك ، قهرماني جهان و قهرماني آسيا را بررسي مي نماييم.


مسابقات المپيك مردان

1936 : برلين (آلمان)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 19-كانادا 8
رده بندي : 1-آمريكا 2-كانادا 3-مكزيك 4-لهستان 5-فيليپين 6-مجارستان

1948 : لندن (انگلستان)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 65-فرانسه 21
رده بندي : 1-آمريكا 2-فرانسه 3-برزيل 4-مكزيك 5-اروگوئه 6-شيلي

1952 : هلسينكي (فنلاند)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 36-شوروي سابق 25
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي سابق 3-اروگوئه 4-آرژانتين 5-شيلي 6-برزيل


1956 : ملبورن (استراليا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 89-شوروي سابق 55
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي سابق 3-اروگوئه 4-فرانسه 5-بلغارستان 6-برزيل

1960 : رم (ايتاليا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 81-فرانسه 57
رده بندي : 1-آمريكا 2-فرانسه 3-برزيل 4-ايتاليا 5-چكسلواكي 6-يوگسلاوي

1964 : توكيو (ژاپن)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 73-شوروي سابق 59
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي سابق 3-برزيل 4-پورتوريكو 5-ايتاليا 6-لهستان

1968 : مكزيكوسيتي (مكزيك)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 65-يوگسلاوي 50
رده بندي : 1-آمريكا 2-يوگسلاوي 3-شوروي سابق 4-برزيل 5-مكزيك 6-لهستان

1972 : مونيخ (آلمان غربي)
نتيجه ديدار فينال : شوروي سابق 51-آمريكا 50
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-آمريكا 3-كوبا 4-ايتاليا 5-يوگسلاوي 6-پورتوريكو

1976 : مونترال (كانادا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 95-يوگسلاوي 74
رده بندي : 1-آمريكا 2-يوگسلاوي 3-شوروي سابق 4-كانادا 5-ايتاليا

1980 : مسكو (شوروي سابق)
نتيجه ديدار فينال : يوگسلاوي 86-ايتاليا 77
رده بندي : 1-يوگسلاوي 2-ايتاليا 3-شوروي سابق 4-اسپانيا 5-برزيل 6-كوبا

1984 : لس آنجلس (آمريكا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 96-اسپانيا 65
رده بندي : 1-آمريكا 2-اسپانيا 3-يوگسلاوي 4-كانادا 5-ايتاليا 6-اروگوئه

1988 : سئول (كره جنوبي)
نتيجه ديدار فينال : شوروي سابق 76-يوگسلاوي 63
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-يوگسلاوي 3-آمريكا 4-استراليا 5-برزيل 6-كانادا


1992 : بارسلون (اسپانيا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 117-كرواسي 85
رده بندي : 1-آمريكا 2-كرواسي 3-ليتواني 4-كشورهاي مشترك المنافع 5-برزيل 6-استراليا


1996 : آتلانتا (آمريكا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 95-يوگسلاوي 69
رده بندي : 1-آمريكا 2-يوگسلاوي 3-ليتواني 4-استراليا 5-يونان 6-برزيل

2000 : سيدني (استراليا)
نتيجه ديدار فينال : آمريكا 85-فرانسه 75
رده بندي : 1-آمريكا 2-فرانسه 3-ليتواني 4-استراليا 5-ايتاليا 6-يوگسلاوي
2004 : آتن (يونان)
نتيجه ديدار فينال :
رده بندي :


مسابقات المپيك زنان

از سال 1896 تا 1976 انجام نشد.
1976 : مونترال (كانادا)
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-آمريكا 3-بلغارستان 4-چكسلواكي 5-ژاپن 6-كانادا
1980 : مسكو (شوروي سابق)
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-بلغارستان 3-يوگسلاوي 4-مجارستان 5-كوبا 6-ايتاليا
1984 : لوس آنجلس (آمريكا)
رده بندي : 1-آمريكا 2-كره جنوبي 3-چين 4-كانادا
1992 : بارسلون (اسپانيا)
رده بندي : 1-آمريكا 2-يوگسلاوي 3-شوروي سابق 4-استراليا 5-بلغارستان 6-چين
1996 : آتلانتا (آمريكا)
رده بندي : 1-آمريكا 2-برزيل 3-استراليا 4-اوكراين 5-شوروي سابق 6-كوبا
2000 : سيدني (استراليا)
رده بندي : 1-آمريكا 2-استراليا 3-برزيل 4-كره جنوبي 5-فرانسه 6-روسيه
2004 :

مسابقات قهرماني جهان مردان

1950 : آرژانتين (بوئنوس آيرس)
رده بندي : 1-آرژانتين 2-آمريكا 3-برزيل 4-شيلي 5-چين تايپه 6-فرانسه
1954 : برزيل (ريودوژانيرو)
رده بندي : 1-آمريكا 2-برزيل 3-فيليپين 4-فرانسه 5-چين تايپه 6-اروگوئه
1959 : شيلي (سانتياگو)
رده بندي : 1-برزيل 2-آمريكا 3-شيلي 4-چين تايپه 5-پورتوريكو 6-شوروي سابق
1963 : برزيل (ريودوژانيرو)
رده بندي : 1-برزيل 2- يوگسلاوي 3-شوروي سابق 4-آمريكا 5-فرانسه 6-پورتوريكو
1967 : اروگوئه (مونته ويدئو)
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-يوگسلاوي 3-برزيل 4-آمريكا 5-لهستان 6-آرژانتين
1970 : يوگسلاوي (جوبيليانا)
رده بندي : 1-يوگسلاوي 2-برزيل 3-شوروي سابق 4-ايتاليا 5-آمريكا 6-چكسلواكي
1974 : پورتوريكو (سان خوان)
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-يوگسلاوي 3-آمريكا 4-كوبا 5-اسپانيا 6-برزيل
1978 : فيليپين (مانيل)
رده بندي : 1-يوگسلاوي 2-شوروي سابق 3-برزيل 4-ايتاليا 5-آمريكا 6-كانادا
1982 : كلمبيا (كالي)
رده بندي : 1-شوروي سابق 2-آمريكا 3-يوگسلاوي 4-اسپانيا 5-استراليا 6-كانادا
1986 : اسپانيا (بارسلونا)
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي سابق 3-يوگسلاوي 4-برزيل 5-اسپانيا 6-ايتاليا
1990 : آرژانتين (بوئنوس آيرس)
رده بندي : 1-يوگسلاوي 2-شوروي سابق 3-آمريكا 4-پورتوريكو 5-برزيل 6-يونان
1994 : كانادا (تورنتو)
رده بندي : 1-آمريكا 2-روسيه 3-كرواسي 4-يونان 5-استراليا 6-پورتوريكو
1998 : يونان (آتن)
رده بندي : 1-يوگسلاوي 2-روسيه 3-آمريكا 4-يونان 5-اسپانيا 6-ايتاليا
2002 :
2006 :

مسابقات قهرماني زنان جهان

1953 : شيلي (سانتياگو)
رده بندي : 1-آمريكا 2-شيلي 3-فرانسه
1957 : برزيل (ريودوژانيرو)
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي 3-چكسلواكي
1961 : شوروي (مسكو)
رده بندي : 1-شوروي 2-بلغارستان 3-چكسلواكي
1964 : پرو (ليما)
رده بندي : 1-شوروي 2-چكسلواكي 3-بلغارستان
1967 : چكسلواكي (پراگ)
رده بندي : 1-شوروي 2-كره جنوبي 3-چكسلواكي
1971 : برزيل (سائوپولو)
رده بندي : 1-شوروي 2-چكسلواكي 3-برزيل
1975 : كلمبيا (بوگوتا)
رده بندي : 1-شوروي 2-ژاپن 3-چكسلواكي
1979 : كره جنوبي (سئول)
رده بندي : 1- آمريكا 2-كره 3-كانادا
1983 : برزيل (برازيليا)
رده بندي : 1-شوروي 2-آمريكا 3-چين
1986 : شوروي (مينسك)
رده بندي : 1-آمريكا 2-شوروي 3-كانادا
1990 : مالزي (كوالالامپور)
رده بندي : 1-آمريكا 2-يوگسلاوي 3-كوبا
1994 : استراليا (آدلايد)
رده بندي : 1-برزيل 2-چين 3-آمريكا
1998 : آلمان (برلين)
رده بندي : 1-آمريكا 2-روسيه 3-استراليا

2002 :
رده بندي : 1-
2006 :
رده بندي : 1-


مسابقات قهرماني مردان آسيا


ميزبان سال برگزاري مقام اول تا سوم مقام ايران
1- فيليپين 1960 1-فيليپين 2-تايوان 3-ژاپن غايب
2- تايوان 1963 1-فيليپين 2-تايوان 3-كره جنوبي غايب
3- مالزي 1965 1-ژاپن 2-فيليپين 3-كره جنوبي غايب
4- كره جنوبي 1967 1-فيليپين 2-ژاپن 3-اندونزي غايب
5- تايلند 1969 1-كره جنوبي 2-ژاپن 3-فيليپين غايب
6- ژاپن 1971 1-ژاپن 2-فيليپين 3-كره جنوبي غايب
7- فيليپين 1973 1-فيليپين 2-كره جنوبي 3-تايوان پنجم
8- تايلند 1975 1-چين 2-ژاپن 3-كره جنوبي غايب
9- مالزي 1977 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن غايب
10- ژاپن 1979 1-چين 2-ژاپن 3-كره جنوبي غايب
11- هند 1981 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن هشتم
12- هنگ كنگ 1983 1-چين 2-ژاپن 3-كره جنوبي پنجم
13- مالزي 1986 1-فيليپين 2-كره جنوبي 3-چين هشتم
14- تايلند 1987 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن غايب
15- چين 1989 1-چين 2-كره جنوبي 3-تايوان پنجم
16- ژاپن 1991 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن ششم
17- اندونزي 1993 1-چين 2-كره شمالي 3-كره جنوبي چهارم
18- كره جنوبي 1995 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن دهم
19- عربستان 1997 1-كره جنوبي 2-ژاپن 3-چين هشتم
20- ژاپن 1999 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن *
21- چين 2001 1-چين 2-كره جنوبي 3-ژاپن *
22- چين 2003 1-چين 2-كره جنوبي 3-قطر پنجم
23- قطر 2005 1-چين 2-لبنان 3-قطر ششم
24- ژاپن 2007 1-ايران 2-لبنان 3- اول
* در سال 1999 و 2001 مسابقات قهرماني آسيا در پنج منطقه برگزار شد كه ايران از منطقه غرب آسيا صعود نكرد.