آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

هیئت های بسکتبال استانها
نمایش شماره 
صفحه 1 از 2
شماره استان/شهر رئیس هیئت تلفن نمابر
1 آذربايجان شرقی آقاي كريم پاداش اصل - 35540050- (0411) 0411-5545954
2 آذربايجان غربی آقاي ابرابراهیم اهیم صفری 0411-2252276 0411-3440038
3 اردبيل نورالدین افغانی اصل 0451-2253039 0451-2253039
4 اصفهان آقاي محسن صادق زاده 0311-4403807 0311-4412000
5 البرز آقای دودانگه 32541177 32516948
6 ایلام آقاي ولی طولابی 0841-2228600 0841-2228600
7 بوشهر آقای علی رستم جبری 0771-2524718 0771-2524718
8 تهران آقای مهندس كامبیز قائمیان 021-66705055 021-66705055
9 چهارمحال و بختیاری آقای غلامرضا رئیسی (سرپرست) 0381-22244651 0381-2224651
10 خراسان رضوی دکتر اکبر معرفتی 0511-6080282,3 0511-6080282,3
11 خراسان جنوبی آقای حسن رضا خزاعی 0561-2228061 0561-2318085
12 خراسان شمالی آقای مهدی غفوریان(سرپرست) 0584-22245758 0584-22245758
13 خوزستان آقای جابر قاطع 611-3388274 - 611-3388275 611-3377395
14 زنجان آقای سعید رفیعی 0241-5261313 0241-5261313
15 سمنان آقای مهندس حمید گرامیان 0231-3350330 0231-4442735
16 سیستان و بلوچستان آقای محمد رسولی 0541-2446920 0541-2426891 0541-2446891 0541-2436891
17 فارس آقای مجید خیراتی 0711-6351010 0711-6356565
18 قزوین آقای دكتر محمدرضا صفری 0281-3358006 0281-3337840
19 كردستان آقای مهندس كیانوش سلطان پور 0871-2252826 0871-2252826
20 قم آقای حسن نادری 0252-2922373 0252-2915454