آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > آموزش > مسابقات > هیات ها > سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
آقای محمد رسولی

نشانی:
مجموعه ورزشی امام علی (ع)
زاهدان
سیستان و بلوچستان

تلفن: 0541-2446920
نمابر: 0541-2426891 0541-2446891 0541-2436891

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : غلامحسین زارعی