آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > آموزش > مسابقات > هیات ها > آذربايجان غربی
آذربايجان غربی
آقاي ابرابراهیم اهیم صفری

تماس
نشانی:
ارومیه خ فردوسی 1- خانه بسکتبال
اروميه
آذربايجان غربی

تلفن: 0411-2252276
نمابر: 0411-3440038
شماره تلفن همراه: 09144487861