آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

نمایش شماره 
صفحه 2 از 2
شماره استان/شهر رئیس هیئت تلفن نمابر
1 كرمان آقای دکتر حاجی محمد تکلوزاده (سرپرست) 0341-2222371 0341-22233338
2 كرمانشاه آقای محسن اخوان گوران (سرپرست) 0831-8221091 0831-8221091
3 كهكیلویه و بویراحمد آقای محمد علی نژاد 0742-2228121 0742-2223185
4 گلستان آقای مهندس فتح ا... نوری 0171-2255044 0171-2256030
5 البرز آقای مجید دودانگه(سرپرست)
6 گیلان خانم طاهره ذین جنابی 0131-3221695 0131-3235030
7 لرستان آقای مجتبی كلانتری فرد 0661-2251915 0661-2206025
8 مازندران آقای بهمن سلیمانی 0151-2212436 0151-2212436
9 مركزی آقای علیرضا ربیعی 0866-2223010 0866-2212156
10 هرمزگان آقای مهران شاهی 0761-2237900 0761-2240977 0761-2240977
11 همدان پرویز ریحانی 0811-8233070 0811-8233070
12 یزد آقای سیدعلی قوامی 0351-6270487 0351-6270487
13 كیش آقای اصغر علیزاده غریب